EMI- ja RFID-absorboijat, ferriitit ja pyramidit

Tässä tuote-osassa on materiaaleja ja ratkaisuja matalataajuisten magneettikenttien suojaamiseen.